User Profile

Deno Millsaps

Bio Statement

NovaWorld Hồ Tràm Không đơn thuần là một dự án nghỉ dưỡng, NovaWorld Hồ Tràm được thiết kế là một khu phức hợp bật nhất cho cả không gian nghỉ dưỡng và giải trí

Nova World Ho Tram