Reader Comments


SWOT Analizi Nedir?

 

Daha önce bir şirket ofisi ortamında çalıştıysanız, “SWOT analizi” terimiyle karşılaşmış olabilirsiniz. SWOT analizi yapmak, ister iki kişi ister bin kişi olsun, şirketinizi veya projenizi değerlendirmenin güçlü bir yoludur. Bu makalede, bir SWOT analizinin ne olduğunu öğrenecek, bazı SWOT analizi örneklerine bakacak ve kendi kapsamlı bir SWOT analizi yapmak için ipuçlarını ve stratejileri öğreneceksiniz. İç süreçlerinizi ve iş akışlarınızı iyileştirmek için SWOT uygulamasının sağladığı verileri nasıl kullanabileceğinizi de görürsünüz.

SWOT analizi Güçlü Yönlerinizi, Zayıf Yönlerinizi, Fırsatlarınızı ve Tehditlerinizi belirlemek ve tanımlamak için kullanılan bir tekniktir – SWOT.

SWOT analizleri tüm bir şirkete veya kuruluşa veya tek bir departmandaki bireysel projelere uygulanabilir. En yaygın olarak, SWOT analizleri, bir işletmenin büyüme yörüngeleri ve başarı kriterleri ile ne kadar yakından uyumlu olduğunu belirlemek için organizasyon düzeyinde kullanılır, ancak çevrimiçi bir reklam kampanyası gibi belirli bir projenin ne kadar iyi performans gösterdiğini belirlemek için de kullanılabilir.

Rüzgar Türbini Nedir?

Rüzgar türbini yada rüzgar gülü de denilmektedir. Rüzgar türbinleri yerinde çalışan uçak pervanelerine benzetilebilinir  dönüyor ama hiçbir yere gitmiyor. Ancak çok faydalı bir amaca hizmet ediyorlar. Rüzgarda kilitlenmiş enerji var ve dev rotorları bir kısmını yakalayabilir ve anında elektriğe dönüştürebilir. Hiç rüzgar türbinlerinin nasıl çalıştığını merak ettiniz mi? Hadi daha yakından bakalım!

 

Bir türbin, bir rüzgar çiftliğindekiler gibi, hareketli bir sıvı (sıvı veya gaz) içinde dönen ve geçen enerjinin bir kısmını yakalayan bir makinedir. Her türlü makine jet motorlarından hidroelektrik santrallerine ve dizel demiryolu lokomotiflerinden yel değirmenlerine kadar türbinler kullanır. Bir çocuğun oyuncak yel değirmeni bile basit bir türbin şeklidir.

Lityum Nedir?

 

Lityum, periyodik tabloda alkali metal grubunun üyesi bir elementtir. Kısaltması Li, atom numarası 3 olan bu element, beyaz ve yumuşak bir metaldir. En önemli özelliği ise, normal şartlar altında en hafif ve hafifliğine oranla en sert metal olmasıdır.

Tüm alkali metaller gibi, lityum da oldukça reaktif ve yanıcıdır. Lityum, nükleer dengesizliği nedeniyle, Güneş Sistemindeki ilk 32 kimyasal elementin arasında yaygın olarak bulunmak bakımından 26. sıradadır. Bir zamanlar lityumun ana kaynağı olan pegmatitik mineraller gibi bileşikler haricinde hiçbir zaman doğada serbest şekilde bulunmaz. Lityum, çözünürlüğü nedeniyle, okyanuslarda bulunur ve genellikle tuzlu sulardan elde edilir.

Doğada bulunduğu ortamdan alınıp işlendiğinde parlaklığı artar. Fakat, nemli bir ortamda kaldığında paslanarak önce gümüş griye, ardından da siyah renge doğru koyulaşmaya başlar

 

Referans : https://muhendisce.com/