User Profile

Davenport Silber

Bio Statement

Trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh thì mang lại nhiều lợi thế. Phỏng vấn visa du học dễ rớt hơn thị thực đi chơi, đi làm việc. Việc phỏng vấn tại lãnh sự quán Hoa kỳ khá là phụ thuộc vào may mắn. Việc phỏng vấn phụ thuộc nhiều vào người phỏng vấn chứ không có nguyên tắc như thế nào để đậu thị thực, cho nên không ai biết trước được cần làm như thế nào.

Câu chuyện kể về xin Thị thực Mỹ