User Profile

Renea Mantooth

Bio Statement

Theo tờ South China Morning Post hôm 21 - 6 - 2019 đã đưa tin quyết định này đã gây ảnh hưởng cho nhiều người học ở Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Đang muốn tìm cách giảm tải nội dung học tại những trường đại học Hoa Kỳ bằng cách lấy giấy chứng nhận đại học ngay từ khi đang còn là học sinh cấp 3.

Đất nước Trung Quốc ngừng thi lịch sử nước Mỹ cho những học sinh muốn du học Mỹ