Reader Comments

contoh doa sebelum persembahan kristen

by Mas Abu Hasan Ubai (2020-04-15)


yukristen.com - Doa Sebelum Persembahan
1. Doa persembahan Ibadah Raya di Gereja
Ya Allah Bapa terima kasih atas anugerah yang udah Kau mengimbuhkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa tadi kami udah mendengarkan FirmanMu kiranya Engkau menyertai hambamu yang udah mengemukakan Firman kiranya Engkau selamanya memberkati dan menyertai ia dimanapun ia berada. Pakai ia seturut bersama kehendakMu saja ya Bapa. Kami terhitung berdoa bagi jemaatMu yang tersedia pada hari ini kiranya Engkau sertai dan Engkau berkati tiap tiap apa yang jemaatMu kerjakan. Kiranya terhitung Engkau memberkati mereka yang belum sempat tersedia pada hari ini. Jika mereka di dalam suasana lemah kiranya Engkau mengimbuhkan mereka kebugaran dan kekuatan. Sebentar ya Bapa, kami bisa mengimbuhkan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami mengimbuhkan bisa jadi berkat bagi GerejaMu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami udah berdoa dan mengucap syukur, Amin.

2. Doa persembahan Sekolah Minggu
Tuhan Yesus, sebentar kami bisa mengimbuhkan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang bisa kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami udah berdoa. Amin.

3. Doa persembahan di Ibadah Pemuda Remaja
Ya Bapa, terima kasih atas penyertaanMu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini bukan dikarenakan kuat dan hebat kami tetapi ini seluruh dikarenakan kebaikanMu kepada kami. Ya Bapa, sebentar kami bisa mengimbuhkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang bisa memberi. Kiranya persembahan ini bisa jadi persembahan yang harum dan sudi di hadapanMu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadaMu. Dalam nama Tuhan Yesus kami udah berdoa, Amin

4. Doa persembahan di Ibadah Rumah Tangga
Bapa kami yang bertahta di di dalam Kerajaan Sorga, terima kasih atas tiap tiap penyertaan dan berkatMu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami semua. Ya Bapa terima kasih atas firman yang baru saja kami dengar, kiranya FirmanMu ini bisa jadi terang bagi kehidupan kami dan bisa jadi terang bagi tiap tiap langkah kehidupan kami. Kiranya Engkau terhitung memberkati hambamu yang udah mengemukakan firmanMu. Berkati ia dan keluarganya, pakailah ia seturut bersama kehendakMu kiranya ia bisa jadi saksiMu. Ya Bapa sebentar terhitung kami bisa mengimbuhkan sedikit berasal dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau sudi untuk terima persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.

5. Doa persembahan di Ibadah Kaum Wanita
Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami seluruh pada sore hari ini. Kiranya Engkau memakai kami di tempat ini untuk jadi pelaku FirmanMu ya Bapa. Sebentar kami bisa mengimbuhkan yang paling baik bagi hormat dan kemuliaan namaMu. Kiranya apa yang kami mengimbuhkan bisa sudi dihadapanMu. Dalam nama Tuhan Yesus kami udah berdoa. Amin.

6. Doa persembahan di Ibadah Kaum Pria
Bapa yang kami sembah di dalam anakNya Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas segala berkat yang udah Kau mengimbuhkan kepada kami. Terima kasih atas penyertaanMu hingga hari ini yang masih Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa tak lupa kami terhitung mengucap syukur atas Firman yang baru saja kami dengar. Kiranya FirmanMu bisa jadi terang bagi tiap tiap langkah hidup kami. Sebentar ya Bapa, kami bisa mengimbuhkan yang paling baik bagi hormat dan kemuliaan namaMu. Kiranya apa yang doa kristen untuk mendapat keturunan kami mengimbuhkan bisa kami memanfaatkan demi hormat dan kemuliaan namaMu. Berkati tangan-tangan yang bisa memberi. Kiranya kami bisa mengimbuhkan menurut bersama kerelaan hati kami tanpa tersedia paksaan. Inilah doa yang kami naikkan cuma di di dalam namaMu Tuhan kami Yeus Kristus. Amin.

7. Doa persembahan di Ibadah Persekutuan Mahasiswa Kristen
Tuhan Yesus terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami agar pada siang hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan namaMu. Sebentar ya Bapa kami bisa mengimbuhkan yang paling baik bagi hormat dan kemuliaan namaMu. Kiranya apa yang kami mengimbuhkan bisa menggembirakan hatiMu dan bisa kami memanfaatkan untuk menunjukkan kuasaMu. Ya Bapa inilah doa dan keinginan kami yang kami naikkan cuma di di dalam nama Tuhan kami Yeus Kristus. Amin.